Mats H Ljungqvist: Hur använder man en fiffikus?

Vad gör man om man söker svaret på allting? Man går såklart ut på youtube, skriver Mats H Ljungqvist.