Mats H Ljungqvist: Göken har gjort blåsningen till en affärsidé

Jag hörde ett KO-KO och kom att tänka på nya reningsverket för 1,7 miljarder, skriver Mats H Ljungqvist.