Mats H Ljungqvist: Det var ett mycket litet uppror

Hon blev Nils Dacke, vi andra var bönder och hon hade hittat sin kulle att dö på, skriver Mats H Ljungqvist.