Mats H Ljungqvist: Det är i alla fall min egen köld

Kalla mig fyrkantig, kalla mig nyliberal, men när det gäller köld accepterar jag bara min egen, skriver Mats H Ljungqvist.