Daniel Liljeberg och Jonathan Lindgren, Villaägarnas riksförbund. Pressbilder.
Daniel Liljeberg och Jonathan Lindgren, Villaägarnas riksförbund. Pressbilder. Bild: Villaägarnas riksförbund.

Villahushåll i Kungsbacka har blivit 43 000 kronor fattigare i år

Politiker i riksdagen såväl som Kungsbacka behöver göra allt man kan för att hålla nere avgifter och priser, skriver Daniel Liljeberg och Jonathan Lindgren, Villaägarnas riksförbund.

ANNONS
|

Sommaren är nu dyr. Husägares priser på nödvändiga varor och tjänster skenar. Villaägarna har sammanställt driftskostnaderna i landets kommuner för maj 2022 och maj 2021.

Med utgångspunkt från en villaboende, bilburen tvåbarnsfamilj i Kungsbacka har Villaägarnas riksförbund sammanställt hur kostnadsökningarna slår på ett sätt som sätter hård press på hushållsekonomier.

För följande mycket nödvändiga utgiftsposter kan Villaägarna summera kostnadshöjningar månadsvis:

  • Livsmedel (bortsett kläder och hygienprodukter) + 700 kr
  • Drivmedel (95 oktan bensin körd 1 112 mil med 0,6 liter förbrukning) + 443 kr
  • Bolånekostnad (villa inköpt 2020 för knappt 5 mkr och belånad till 80 procent) + 901 kr
  • Avgiften för vatten i Kungsbacka + 29 kr
  • Avgiften för sophämtning i Kungsbacka + 43 kr
  • Elnätskostnaden (för 25 ampere, fast pris och överföringskostnad) + 116 kr
  • Löpande elpris (fast nytecknat 3-månadersavtal för hus) + 1 421 kr

Energimarknadsinspektionen spår fortsatt och stigande elpriser så vi har utgått från ett fast avtal tecknat för tre månader. Sammantaget har kostnaderna för ett vanligt villahushåll i Sverige ökat med 3 650 kr per månad.

Beräkningarna visar att småhusfamiljens kostnader ökat med 43 805 kronor per år. För någon försvinner det månadsnetto som utgjort semesterbudgeten, för andra börjar besparingar att urholkas månad för månad.

ANNONS

Politiker i riksdagen såväl som Kungsbacka behöver göra allt man kan för att hålla nere avgifter och priser. Det handlar i första hand om medborgarnas ekonomiska trygghet och välbefinnande.

Men det handlar också om ekonomin i stort. När hushållens kostnader för basala saker ökar kraftigt måste annan konsumtion stå tillbaka vilket såklart innebär minskad efterfrågan hos handel, restaurang och underhållningssektorerna. Det i sin tur medför arbetslöshet och därmed i förlängningen ytterligare samhällsekonomiska bekymmer.

Daniel Liljeberg, samhällspolitisk chef, Villaägarnas riksförbund

Jonathan Lindgren, expert på kommunala tjänster, Villaägarnas riksförbund

LÄS MER:Kungsbacka och Onsala i ny beredskapszon: ”Inget man tänkt på”

LÄS MER:Fem tips inför lågkonjunkturen

ANNONS