Tommy Rydfeldt (L).
Tommy Rydfeldt (L). Bild: Tobias Sandblom

Vill Socialdemokraterna detaljstyra allt från fullmäktige?

Det var med stor förvåning jag läste att Socialdemokraterna i Kungsbacka vill att kommunfullmäktige ska detaljstyra verksamheten och bestämma vilka tjänster som finns på respektive förvaltning. I detta fall fältassistenter. Så skriver Tommy Rydfeldt (L) i ett insändarsvar.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Svar på insändare av Magdalena Sundqvist (S).

Kommer nästa motion handla om hur många bibliotekarier respektive bibliotek ska ha eller hur många som ska svara i växeln?

Det har gjorts flera utvärderingar av verksamhet med fältassistenter i Sverige men man lyckats aldrig leda i bevis att det är rätt metod att möta ungdomar.

Svaret varför utvärderingarna inte får positiva resultat hittar vi kanske i den kartläggning över fältverksamhet som Socialstyrelsen redovisade i början av 2022.

Begreppet fältassistenter eller fältverksamhet beskrivs väldigt olika i kommunerna. Det som är deras uppgift i en kommun förekommer inte i någon annan.

Socialstyrelsen skriver:

”Socialstyrelsen kan konstatera att det även efter arbetet med kartläggningen inte är helt enkelt att ringa in varken socialt fältarbete som arbetsfält eller fältarbete som profession”.

Så det är inte vad tjänstepersoner har för titel utan det handlar om hur man som kommun väljer att organisera uppsökande och förebyggande verksamhet utifrån de lokala förutsättningarna.

Det finns inte heller i lagstiftningen något uttalat krav på i vilken form arbetet ska bedrivas.

Jag tycker det arbete som socialtjänsten, polisen, skolan och kultur och fritid (Ung i Kungsbacka) bedriver idag är rätt väg.

Men den f.d. socialdemokratiska regeringens totala misslyckande vad gäller kriminaliteten, och speciellt gängkriminaliteten, gör att Kungsbacka, som ligger nära storstaden Göteborg, hela tiden måste vara observanta på tecken på att fler yngre begår brott eller att det blir gängbildningar i syfte att begå brott. Ytterligare insatser och mer resurser behöver då sättas in så tidigt som möjligt.

Tommy Rydfeldt (L)

Ordförande Individ & Familjeomsorg

ANNONS