Vill se större jämställdhetsperspektiv i klimatplanerna

Zonta kräver större jämställdhetsperspektiv i kommunens och regionens klimatplaner.

ANNONS
|

Kommuner och regioner kommer de närmaste åren att ta fram mål och strategier för klimatet. Det är då viktigt att allt genomsyras av ett genusperspektiv eftersom män och kvinnor påverkar och påverkas olika av klimatförändringarna.

Vi ser tydligt hur ett förändrat klimat drabbar oss i vardagen. Förändringarna, som kommer att accelerera, är påtagliga både globalt och här hemma med torka, översvämningar, förlust av biologisk mångfald och skogsbränder.

För att nå våra nationella mål måste vi få ner utsläppen framför allt från transportsektorn. Om män skulle resa på samma sätt som kvinnor skulle vi få ner utsläppen av växthusgaser med 20 procent redan idag. Det beror på att kvinnor oftare går, cyklar eller reser kollektivt. En annan skillnad mellan män och kvinnor är att kvinnors konsumtion inte belastar klimatet lika mycket som männens. Generellt ser vi olika på betydelsen och effekterna av ett klimatneutralt samhälle och vilka mönster och beteenden som vi är beredd att förändra. Både kvinnor och män måste därför finnas med i all samhällsplanering där beslut fattas.

ANNONS

Enligt Parisavtalet ska klimatarbetet ta hänsyn till mänskliga rättigheter. Jämställdhet ska vara en stående punkt på de årliga partsmötena. I Agenda 2030 sägs att all klimatanpassning ska utföras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Trots detta ser vi få resultat.

Vi i Zonta International, en organisation som finns och arbetar för kvinnors och flickors rättigheter i 60 länder världen över, kräver:

• Att ett genusperspektiv genomsyrar kommunens och regionens handlingsplaner för utsläppsminskningar och för strategier för klimatanpassning.

• Att handlingsplaner och strategier visar vägen för hur vi ska nå våra mål för att eliminera utsläpp av växthusgaser.

• Att jämställdhet och kvinnors och flickors lika rättigheter och möjligheter genomsyrar alla beslut som rör klimatet på det lokala och regionala planet.

Sonja Schough,

President Kungsbacka Zontaklubb

ANNONS