Viktig patientförsäkring för oss medborgare

Vet du vad Löf är? Jo, det är en patientförsäkring för oss medborgare i Sverige, skriver Agnetha Ernegård och Margareta Opaas-Björklund, Kungsbacka Framtidsparti.

ANNONS
|

Vet du vad Löf är? Jo, det är en patientförsäkring för oss medborgare i Sverige. Den försäkrar regionernas ansvar gentemot patienter som skadas i samband med hälso-, sjuk- och tandvård. Då patienter som vårdas av regionerna eller av vårdgivare med regionavtal gäller patientförsäkringen i Löf, detta sammantaget 90 procent av all hälso-, sjuk- och tandvård. Tyvärr verkar detta vara något som man talar tyst om då något hänt på våra vård- och omsorgsboenden. När vi talade med några av politikerna som sitter i regionen med ansvar för sjukvård, var det inte alla som kände till Löf.

Nu vill Kungsbacka Framtidsparti dela med sig av erfarenheten att nyttja denna exklusiva försäkring. Då en närstående till en av undertecknade drabbats av skada på ett av våra vård- och omsorgsboenden och i samband med en uppföljande behandling i sitt hem på boendet, föll så illa att skadan som hen hade blev värre och det blev transport med ambulans till närmsta sjukhus. Hen fick ligga kvar på sjukhuset och efter detta blev det en ännu längre onödig konvalescent. Men då gjorde anhörig en anmälan till Löf (Löf tog fram alla uppgifter/underlag) och efter en tid kom en större summa från denna patientförsäkring. Vi hoppas nu att den broschyr som finns om Löf, delas ut till samtliga omsorgsboenden med flera. Mer finns att läsa på lof.se

ANNONS

Agnetha Ernegård, Margareta Opaas-Björklund

Kungsbacka Framtidsparti

LÄS MER:Ingen vill bli kallad ”brukare”

LÄS MER:Tänk utanför boxen – skapa alternativa boenden

LÄS MER:Hitta era egna frågor inför valet

ANNONS