Genrebild.
Genrebild. Bild: Sverigedemokraterna

Vi vill bygga ett tryggt Europa

Det finns knappt något viktigare för människor än att kunna känna sig trygga i sitt eget land, i sitt lokalsamhälle och i sitt hem. Men tyvärr är verkligheten långt ifrån den idyll Sverige var för bara 30 år sedan.

ANNONS
|

När nu EU-valet närmar sig tvingas vi konstatera att Sverige och Europa står inför utmaningar som hotar vår säkerhet och vårt välstånd, och att det är dags att agera.

Vi Sverigedemokrater ser ett stort behov av mellanstatligt samarbete inom Europa för att bekämpa allt från terrorism till den gränsöverskridande brottslighet som drabbat oss de senaste 30 åren genom den okontrollerade massinvandringen. Samtidigt får den sortens samarbete aldrig leda till att EU tar över direkta polisiära befogenheter på svenskt territorium. Rättssäkerheten för svenska medborgare måste alltid vara i fokus.

Islamistiska regimer och rörelser har utnyttjat Sverige och andra europeiska länders öppenhet för att sprida hat och finansiera extremism. Det är dags att sätta stopp för detta. Sverigedemokraterna kräver en intensifiering av arbetet mot terrorfinansiering och ett omedelbart stopp av all finansiering till terrorsympatisörer och organisationer med kopplingar till radikala islamister.

ANNONS

Sverigedemokraterna skall dessutom verka för att EU:s institutioner inte lägger hinder i vägen för utvisningar av terrorister från Sverige eller andra länder i Europa. Det finns inga ursäkter för de som försöker ignorera eller bagatellisera de problem som decennier av oansvarig och verklighetsfrämmande migrationspolitik skapat. Och ingen ska kunna skylla på konventioner eller fördrag som slutits. Inget land har ingått ett enda av dessa avtal för att bakbinda sitt eget rättsväsende och göra sina egna medborgare skyddslösa mot yttre hot.

Islamistisk terrorism är ett av de största hoten mot vårt samhälle. De avskyvärda attackerna på oskyldiga människor som skett bland annat i Stockholm, Bryssel, Paris, Berlin och på otaliga platser över Europa visar på detta. Vi talar om ett hot som på 30 år gått från att vara ett hanterbart problem till att vara konstant närvarande i Europas medborgares vardag. Det är absolut nödvändigt att bekämpa och vända den här utvecklingen. Sverigedemokraterna vill stoppa dessa dåd genom att intensifiera samarbetet kring EU:s gränsöverskridande terrorbekämpning och att omedelbart stoppa alla försök till finansiering av terrorverksamhet.

Vi går till val på en tydlig agenda för att bygga ett tryggare Sverige men också ett tryggare Europa:

* Stoppa finansiering av terrorverksamhet.

* Utveckla samarbetet kring gränsöverskridande terrorbekämpning.

ANNONS

* Göra det svårt att vara terrorist i Sverige och Europa.

* Säkerställa effektiva utvisningar av terrorister.

Vi måste också ta itu med hotet från auktoritära stater som Ryssland, Iran och Kina. Dessa regimer utnyttjar vår svaghet för att hota den regelbaserade världsordningen. Vi Sverigedemokrater är tydliga i vår hållning gentemot dessa regimer och stöder Ukraina i deras kamp mot rysk aggression.

Sverigedemokraterna är det parti som tar kriminalpolitiken på störst allvar. Vi är garanten för ett säkrare Sverige och Europa, där rättssäkerheten och svenska medborgarnas trygghet alltid sätts främst. Det är dags att agera för ett tryggare Sverige och Europa, och med Sverigedemokraterna vid rodret kan vi göra just det. En röst på Sverigedemokraterna i EU-valet 2024 är en röst på ett tryggt Sverige och ett tryggt Europa.

Maria Rosander (SD), kandidat nummer 5 till EU-parlamentet

Andreas Ahlqvist (SD), kandidat nummer 8 till EU-parlamentet

ANNONS