Bilden är en arkivbild.
Bilden är en arkivbild. Bild: Stefan Bennhage

Vi vill återinföra en nationell hjälplinje

Den ökande psykiska ohälsan, inte minst bland unga, är djupt oroväckande och något vi i Sverigedemokraterna ofta lyfter.

ANNONS
|

Den senaste tidens oroligheter och med ett sämre ekonomiskt läge i vårt land, där allt fler hamnar i en svår ekonomisk sits, påverkar den psykiska hälsan ytterligare.

Sverigedemokraterna och övriga regeringspartier har enats om en rad viktiga åtgärder för att förbättra vården, öka tillgängligheten och stärka det förebyggande arbetet, och där viktiga satsningar görs för att motverka psykisk ohälsa och suicid. Vi tillskjuter bland annat 10 miljoner till ideella organisationer som ger medmänskligt stöd via hjälplinjer och chatt.

Dessa organisationer gör en fantastisk insats, men det är tydligt att de ensamma inte kan hantera den omfattande problematik och det behov som finns. Vi menar att ytterligare åtgärder och resurser krävs för att nå alla som behöver stöd och hjälp.

ANNONS

Trots ett tydligt behov och omfattande protester lades den tidigare nationella hjälplinjen ned år 2020, vilket vi anser var ett mycket olyckligt beslut. Vi i Sverigedemokraterna arbetar därför för att återinrätta en nationell hjälplinje som ett komplement till den ideella sektorn. Vi menar att en nationell hjälplinje spelar en viktig roll i att erbjuda stöd och hjälp till dem i akut behov. Genom att samla resurser från både det offentliga och ideella sektorn kan vi skapa en robust och omfattande struktur och med det skapa bättre förutsättningar för att möta den ökande psykiska ohälsan.

Ingen ska behöva stå ensam utan stöd och hjälp i svåra stunder!

Vi kommer fortsatt driva på regeringen åt rätt håll, i den här frågan som i många andra viktiga frågor.

Carita Boulwén (SD) Riksdagsledamot Socialutskottet

ANNONS