Vi satsar på personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen för Individ & familjeomsorg har pga. stora underskott gått igenom ett rejält stålbad som inneburit en hel del förändringar.

ANNONS
|

Vi är alla fyra nya ledamöter i Nämnden för Individ & Familjeomsorg.

Det vi omedelbart kände är att dialogen med berörda inte fungerade. Det är nog omöjligt att bli överens om allt men man ska som t.ex. anhörig veta vad som händer och kunna påverka hur vi som nämnd prioriterar.

Ett råd har inrättats på förvaltningsnivå där man möts för att diskutera aktuella frågor. Vid behov kommer särskilda grupper att inrättas där berörda får vara med.

Politiken kommer också att ställa upp på träffar och även göra studiebesök i verksamheten.

En fråga vi mött är att det finns för få aktiviteter på våra gruppboenden och servicebostäder. På förslag från alliansen har nämnden ansökt om en miljon från kommunstyrelsen som kommer beviljas.

ANNONS

Givetvis ska anhöriga och boenden få vara med att tycka till om hur dessa pengar ska användas.

När man är på daglig verksamhet får man en habiliteringsersättning. Det finns ett statsbidrag som vi inte får reda på förrän i mars samma år. Som ofta betalats ut som en klumpsumma.

Även 2023 tar vi del av statsbidraget och därför höjdes habiliteringsersättningen till 96 kr retroaktivt från 1 januari. Inför 2024 förutsätter vi att statsbidraget fortsätter och ger därför uppdrag att arbeta in ersättningen i det årets budget.

När det gäller ”Riktlinjer för ambitionsnivåer” har nämnden lyssnat på kritiken och har i enighet beslutat att i stället ge riktlinjer för beslutstöd till förvaltningen, som de ska utveckla och anmäla till nämnden. Just ordet ambitionsnivåer kan ge fel associationer. Att ge våra medarbetare beslutstöd är viktigt så de kan fatta rätt beslut utifrån lagar, domar och praxis.

Utan dialog blir det svårt att skapa tillit mellan de som söker stöd och verksamheten/politiken. Vi välkomnar alla goda idéer.

Tommy Rydfeldt (L)

Ordförande Individ & Familjeomsorg

Marianne Pleijel (M)

1:e vice ordförande Individ & Familjeomsorg

Bengt Asplund (C)

Ledamot i Individ & Familjeomsorg

Annika Ulfdotter (KD)

Ledamot i Individ & Familjeomsorg

ANNONS
ANNONS