Vi måste stå på de utsatta barnens sida

År 2022 anmäldes 9 635 våldtäkter. Det är mer än en våldtäkt i timmen.

ANNONS
|

I nära hälften av fallen (46%) var den utsatta ett barn, varav 1 186 fall rörde ett barn mellan 15 och 17 år. Givetvis begås en del av dessa brott i Kungsbacka, vilket lokalpressen nyss belyst.

I svenska domstolar betraktas barn under 15 år alltid som barn i fråga om sexualbrott. För dem som är byxmyndiga, alltså för 15-17 åringar är definitionen tyvärr inte lika självklar. Det vill Centerkvinnorna ändra på. Skyddet för alla barn måste stärkas.

Centerkvinnorna ser också ett stort behov av att stärka skyddet för barn som utsätts för sexhandel. Barn, oftast flickor, som har sex mot ersättning befinner sig i högre grad än andra jämnåriga i utsatthet som missbruk, psykisk ohälsa eller trauman från tidigare övergrepp. Barnet manipuleras, gränser förskjuts och beteenden normaliseras. Att köpa sex av ett barn kan ge upp till fyra års fängelsestraff, men bland de fåtal som döms är fängelsestraff ovanligt.

ANNONS

Det är förkastligt att det går att komma undan med ett frivårdsstraff. Utsätter man barn för sexuella övergrepp, ska man dömas till fängelse.

Centerkvinnorna vill skärpa lagstiftningen kring köp av sexuell tjänst av barn, öka resurserna till polisens uppsökande arbete och utveckla socialtjänsternas arbete för att stödja barn som utsätts för sexuell exploatering. Vi måste stå på de utsatta barnens sida.

Malin Bergman, Förbundsordförande Centerkvinnorna

Karin Green & Sara Aderby, Ordförande & Ledamot Centerkvinnorna i Kungsbacka

ANNONS