Vi måste locka fler till äldreomsorgen

I en tid när välfärden i allmänhet och äldreomsorgen i synnerhet prövas genom allt sämre förutsättningar måste vi våga fråga oss själva, vilket samhälle vill vi leva i?

ANNONS

Jag vill leva i ett samhälle som vågar prioritera och resursförstärka äldreomsorgen för att möta framtidens utmaningar. Nya arbetssätt, välfärdsteknik och även beprövad erfarenhet kan bidra med att resurserna används rätt men frågan återstår, hur lockar vi fler att vilja arbeta inom äldreomsorgen? Bra arbetsvillkor är grunden för att attrahera och locka till sig nya förmågor och skapa en känsla av framtidstro.

Just nu ser vi förändringar som sker utifrån att det redan nu saknas folk och resurser men hur ska vi få kunna möta uppgiften om att ta hand om en åldrande befolkning på sikt med detta utgångsläge? Vi är ett av de länder i världen som har flest miljardärer per capita och vi bor i en mycket rik kommun – borde inte fler bidra lite mer?

Dessutom har Kungsbacka kommun en resultatreserv som uppgår till flera hundra miljoner kronor i skrivande stund. Vi måste våga agera och skapa förutsättningar för att välfärden i allmänhet och äldreomsorgen i synnerhet fungerar, både för våra äldre och vår personal. Den inriktningen vill vi som socialdemokrater se och vi kommer vara tydliga som en opposition till det nuvarande M-ledda styret.

Ermin Skoric (S)

Kommunfullmäktigeledamot och 2:e vice ordförande i nämnden för Vård och Omsorg

LÄS MER:Polisen lägger ner politikernas anmälningar

ANNONS