Agnetha Ernegård.
Agnetha Ernegård. Bild: Mats H Ljungqvist

Vi måste göra allt för att invånarna ska känna sig trygga

Ja, till ”Motion gällande krav på utdrag från Polisens Belastningsregister innan anställning inom Vård & Omsorg”. Äntligen gick min motion igenom! Det gäller att inte ge upp.

ANNONS

Redan 2015 skrev undertecknad en motion om att ALLA som anställs i Kungsbacka kommun för att arbeta inom Vård & Omsorg, skall uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister innan de anställs.

Då fick den inte bifall, men i tisdags 8 år senare och med en ny motion inlämnad 2 juni 2022 (då jag satt som vilde i fullmäktige) fick den nu bifall i Kommunfullmäktige. Som ansvariga måste vi göra allt som står i vår makt för att se till att våra invånare skall känna sig trygga. Framför allt för de som är mest sköra och i behov av hjälp såväl i hemmet som på våra boende. Invånare, omsorgstagare samt anhöriga skall ha vetskapen/tryggheten att de personer som är anställda inom Vård & Omsorg har uppvisat detta utdrag innan anställning.

Det görs ”enkelt” och även kostnadsfritt med ett ”Utdrag ur Polisens belastningsregister” – ett intyg om vederbörandes bakgrund. Jag är medveten om att intygen inte ”säger allt”. Men nu har Kungsbackas politiker i Kommunfullmäktige och som ansvariga arbetsgivare, tagit beslut för det som många andra kommuner krävt sedan länge. Kungsbacka ju vill utmärka sig som en framåtsträvande bra och trygg kommun, detta kunde ju trots allt genomförts redan då jag skrev min första motion 2015. Tack, för att ni som röstade på min motion äntligen tog ert förnuft tillfånga!

Agnetha Ernegård, Kungsbacka Framtidsparti

ANNONS