Monica Neptun, Hanna Schölander och Cecilia Rönn, samtliga L.
Monica Neptun, Hanna Schölander och Cecilia Rönn, samtliga L.

Vi i L satsar mest på skolan

Liberalerna vill satsa 16 miljarder mer på skolan under de närmaste åren. Vi är det parti i Riksdagen som satsar mest på skolan.

ANNONS

Inför nationell skolpeng – 193 miljoner mer till skolan i Kungsbacka kommun.

Skolan är lösningen på många av Sveriges problem. Alla vinner på en bra skola. Men Sverige upplever en skolkris. Varje år är det 17 000 elever som inte klarar skolan. Var tredje elev tycker grundskolan är stökig. Var fjärde lärare uppger att de har blivit utsatt för hot och våld. Det är en alarmerande utveckling.

Men istället för att fokusera på ordningskrisen i den svenska skolan väljer Socialdemokraterna att ta strid mot föräldrarnas rätt att välja skola. Man lägger förslag som innebär bussning och lottning av elever. Makten över att välja skola flyttas från köksborden till kommunala byråkrater och politiker.

ANNONS

Liberalerna väljer en annan väg. Vi står upp för föräldrarnas rätt att välja, samtidigt som vi inte blundar för att det idag finns friskolor som inte lever upp till vad man kan förvänta sig.

Liberalerna vill satsa 16 miljarder mer på skolan under de närmaste åren. Vi är det parti i Riksdagen som satsar mest på skolan.

Liberalerna går till val på statlig skola. Skolan är en nationell angelägenhet och att det därför borde vara ett nationellt intresse. Det är hög tid att staten tar över ansvaret för skolan och inte minst det fulla ansvaret för skolväsendets finansiering. Liberalerna vill förstatliga skolan redan under nästa mandatperiod.

Idag presenterar Liberalerna nya siffror på vad detta skulle betyda för Kungsbacka kommun. Liberalernas reform innebär fullt utbyggt år 2025 att skolan i Kungsbacka tillförs ca 193 Mkr per år. Det innebär en höjning med 16 procent och att ersättningen per elev höjs från 103 000kr till 119 000 kr/elev.

Det motsvarar ca 230 lärartjänster i kommunen.

Cecilia Rönn (L)

Toppkandidat riksdagen

Hanna Schölander (L)

Riksdagskandidat Kungsbacka

Monica Neptun (L)

Kommunalråd

ANNONS