Vi är på väg mot ett skrämmande samhälle

Att en dansk eller annan medborgare tillåts bränna en helig skrift utanför turkiska embassaden är ej okej! Detta borde ej skyddas och kunnas göras med stöd av vår yttrandefrihet! Varför demonstrerade han inte i sitt eget hemland Danmark?

ANNONS

Kanske beroende på att han ej fått tillstånd där?

Danmark har ju uppvisat ett avsevärt bättre kurage, och beslutsamhet speciellt då från deras polis sida!

Sveriges lagom attityd har redan orsakat oss allvarliga problem med accelererande gängbrottslighet! Vi borde tidigare lyssnat bättre på bla Carin Götblad som nu får rätt i mycket!

Bara 25 % uppklarningsgrad av gängvåldet mot normalt 83% visar tydligt att vi totalt tappat kontrollen, och är på väg mot ett skrämmande samhälle!

Förändringar är ofta jobbiga, men ofta utvecklande och belönande och detta gäller även hur man sköter sitt eget bland, och vilket land vi efterlämnar till våra barn och barnbarn!

”Per-4 barnsfar med 6 barnbarn”

ANNONS