Vi är inte ansvariga för fel i Kungsbacka badhus

We Group var anlitade som arkitekter och sakkunnig vid system- och bygghandlingsprojektering för Kungsbacka badhus mellan åren 2017 och 2020.

ANNONS
|

Nu, 2023, insinueras det i lokalmedia att fel och brister beror på oss. Vi har hittills inte fått någon propå från projektorganisationen angående fel i våra handlingar. I vårt uppdrag ligger inget ansvar för det praktiska utförandet, upphandling av underentreprenörer eller samordning.

Vi välkomnar medial granskning. Medias roll är en grundbult i ett öppet demokratiskt samhälle. Men vi vänder oss mot osakliga jämförelser och antydningar. Att rikta ljuset mot en enskild aktör genom att dra växlar av saker som inträffat i ett helt annat projekt – där ansvarsområdet dessutom varit ett helt annat – gör Kungsbackaborna och den intresserade allmänheten inte klokare.

ANNONS

Många av felen i Kungsbacka badhus är sedan länge åtgärdade. Inte en enda garantifråga har landat på vårt bord. Vi är stolta över vår medverkan i bygget av Kungsbacka badhus.

John Wernbom

Kommunikatör, We Group

ANNONS