Vem styr egentligen planeten?

Ingen kan undgå att observera hur vår civilisation närmar sig en multikollaps, vad gäller bland annat ekonomi, miljö, hälsa, geopolitik, djur- och växtarter, teknologi, socialt och moraliskt.

ANNONS

Hur kan detta ske i ett läge där kunskap, utbildning, forskning och informationstillgång aldrig har varit mer omfattande än nu? Visst är det en paradox? För att lösa alla dessa utmaningar måste vi förstå vem som egentligen styr planeten.

Vissa kanske tror att det är en liten grupp mycket ondsinta personer som bara prioriterar pengar och kontroll. Andra tror att de multinationella företagen och gigantiska investeringsfonder styr genom vinstmaximering utan moraliska hänsyn. En tredje grupp anklagar beslutsfattare på olika nivåer och en fjärde befolkningens låga vishet som leder till val av politiska partier utan insikt.

Anledningarna kan vara många. Troligen är sanningen att samtliga dessa förklaringar stämmer. Hur löser man då detta problemkomplex? Man skulle kunna tro att nya lagar och mer kontroll är lösningen. Men så är inte fallet eftersom politiken och lagstiftningen är del i problemet. Lösningen är faktiskt enkel! Det är vi människor som styr planeten. Befolkningen måste stimuleras att regelbundet föra dialog med varandra om allt mellan himmel och jord.

Genom att fördomsfritt lyssna på varandra och därmed få nya perspektiv så skapas förutsättningar för nya insikter, som leder oss till ett förändrat beteende i tankar, ord och agerande. Det är så man förändrar ett samhälle. Dialog är intressant, skoj, utvecklande och spännande. Varför inte prova detta framgångskoncept?

Christer Nylander

ANNONS