Bild: Henrik Björnsson.
Bild: Henrik Björnsson. Bild: Henrik Björnsson

Västlänken ger inte kortare restider för boende i Kungsbacka

Västtrafik fortsätter att hylla sin station i Haga, men har aldrig frågat pendlarna ifrån Kungsbacka ifall de har någon nytta av den, skriver mats Lövgren, nätverket Stoppa Västlänken nu.

ANNONS

Svar till Ellen Pileblad, Västtrafik

Nej, Västlänken ger inga fler tåg och absolut inga kortare restider för boende i Kungsbacka.

Det enda nätverket Stoppa Västlänken Nu och Västtrafik verkar vara överens om är att ”kollektivtrafiken ska gå snabbt och smidigt”. Sedan blir det på tvärs i allt övrigt.

Västtrafik fortsätter påstå att med Västlänken kortas restiden. Något sådant belägg har inte Västtrafik i sina egna rapporter. Regiontågen kommer ta 5 minuter längre tid mot idag och pendeltågen 3 minuter till Centralen, som 85 procent av pendlarna åker till. Att Västtrafik väljer att blunda för att pendlarna med Västlänken ankommer till en station i underjorden ungefär 300 meter norr om befintliga spår är lätt att förstå, men det är något som pendlarna kommer att inse. Och med det upp till 5 minuter extra gångväg mot vad de har idag. Knappast ”smidigt”.

Enligt Trafikverkets Basprognoser blir det heller inga fler tåg. Ja, Västtrafik kan önska sig mer än de åtta som redan idag kör i högtrafik via Kungsbacka, men Västkustbanan räcker inte till för det och någon utbyggnad finns inte i planeringsstadiet.

Västtrafik fortsätter att hylla sin station i Haga, men har aldrig frågat pendlarna ifrån Kungsbacka ifall de har någon nytta av den. Inte heller har de frågat ifall en station i Korsvägen är bättre lösning än dagens Liseberg. De har lika lite frågat ifall de har någon nytta av att åka med till kranskommunerna norr om Göteborg som om de där bussarna som flyttar ifrån Korsvägen till Liseberg är deras nästa transportmedel.

Ja, det är svårt att förutsäga hur resandet blir i framtiden. Ett tips i all välmening är att Västtrafik börjar undersöka hos Kungsbackapendlarna hur stor andel är intresserade av en station i Haga, åka till kranskommun norr om Göteborg och jämföra det med hur många som med Västlänken får upp till 10 minuter längre restid mot vad de har idag. Att ”Västsveriges största tågaktör” inte ens har frågat sina kunder om hur de vill ha det innan de genomför drastiska ändringar i pendlarnas vardag framstår inte som speciellt professionellt. Det är därför de i Kungsbacka är med Västlänken de största förlorarna.

Mats Lövgren

Samordnare, nätverket Stoppa Västlänken Nu

Läs mer: Debatt: Kungsbackaborna kommer få fler, snabba tågavgångar att välja mellan

ANNONS