Höga vattenflöden i Kungsbacka efter stormen Hans.
Höga vattenflöden i Kungsbacka efter stormen Hans. Bild: Daniel Blomqvist

Varningsklockan ringde – det är bråttom med åtgärder

I de artiklar som förevarit vad gäller de senaste översvämningarna i centralorten har man förbisett en sak, nämligen att vattenståndet i havet inte var särskilt högt.

ANNONS
|

Det var alltså inte vatten från havet som denna gång skapade översvämningen utan vatten som kom från land.

Vi måste även ha klart för oss att havsnivån höjs med två till tre cm om året och kompenseras inte längre av landhöjningen. Detta innebär, om inget förändras, en höjning av havsytan med drygt en meter på 50 år. Kommunen räknar med hälften, men det förändrar inget i sak mer än tidsperspektivet.

Dessa förhållanden innebär att översvämningsskyddet måste göras på fler sätt. Problemen är här nu!

Vår uppfattning är att det är bråttom med åtgärder och att vi måste sätta igång så fort vi kan. Vi måste hämta in kunskaper, inventera behov och besluta om åtgärder.

ANNONS

En traditionell behandling med motioner och tillhörande hantering skulle försena och försvåra processen. Vi menar därför att Kommunfullmäktige skyndsamt bör utse en parlamentariskt och kunskapsmässigt förankrad grupp för att arbeta med frågan. En första åtgärd för en sådan grupp kunde vara att ta kontakt med andra länder med liknande problem t ex Nederländerna och studera hur man löst likartade frågor.

För Vänsterpartiet

Viking Bengtsson Fullmäktigeledamot

ANNONS