Arkivbild.
Arkivbild. Bild: Sverigedemokraterna

Varför vill SD, KD och M straffa barnen?

Vid Nämnden för För- och Grundskolas senaste sammanträde behandlades en motion från Sverigedemokraterna, där den som behöver tolkhjälp efter tre års vistelse i Sverige ska bekosta detta själv.

ANNONS
|

I svaret från förvaltningen framgår det att detta förmodligen står i strid med gällande lag samt

– att det kan innebära inskränkningar i förutsättningarna för att bedriva en rättssäker verksamhet

– stå i strid med barnkonventionen och därmed strida mot barnets bästa

– kunna vara diskriminerande.

Ovanstående är tunga argument för att avslå Sverigedemokraternas motion, men tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna driver dom igenom att motionen skall bifallas. Det finns inga ekonomiska argument för detta, då det på årsbasis handlar om 359 000 kr. Det är blott och bart ideologiska skäl. Den som inte lärt sig svenska på tre år ska straffas. Vem är det som egentligen kommer att straffas? Jo barnen, som inte kommer att få det stöd som behövs av föräldrarna. All forskning visar att ju tidigare vi sätter in åtgärder desto större är chansen att barnen kommer att klara skolan och också att inte hamna i gängkriminalitet.

ANNONS

Sverigedemokrater, Moderater och Kristdemokrater kommer med den här motionen att straffa barnen för att föräldrarna inte lärt sig svenska och medverka till att skapa sämre förutsättningar för barnen att lyckas i det svenska samhället. Varför?

Jan-Christer Jansson Vänsterpartiet Ledamot i För- och Grundskola

Violet Dunér, Vänsterpartiet Ledamot Kommunfullmäktige

ANNONS