Varför så tyst om försöket med arbetstidsförkortning?

Trots pandemin och dess effekter på en redan ansträngd sjukvård visar resultatet på stora förbättringar i stort sett alla avseenden, skriver företrädare för Vänsterpartiet Halland.

ANNONS

Kampen för en kortare arbetsdag har bedrivits av Vänstern i alla tider. På 1800-talet var arbetarrörelsens paroll åtta timmars arbete, åtta timmars frihet och åtta timmars vila. Under 1900-talet förkortades sedan veckoarbetstiden successivt till dagens 40 timmar. Men sedan 1973 har normalarbetsveckan om 40 timmar varit oförändrad för större delen av arbetsmarknaden, trots en enorm ökning av vinster och produktivitet i näringslivet.

Ett av Vänsterpartiets skarpaste krav är alltjämt en förkortning av arbetstiden. Sex timmars arbetsdag har länge stått på agendan men att få gehör för det har varit sånär som omöjligt i det nyliberala debattklimat som funnits sedan 1990-talets ekonomiska kris. I stället för att se till arbetstagarnas väl och ve har New public managements teorier om effektivisering och marknadisering samt en övertro till marknadens förträfflighet varit allenarådande.

ANNONS

Trots det har en lång rad försök med arbetstidsförkortning genomförts, främst inom offentlig sektor, men även inom privat verksamhet. Utan undantag visar erfarenheterna på positiva effekter för såväl ägare som arbetstagare. Kort sagt, att ge arbetare bättre villkor lönar sig, så även här i Halland.

Sedan 2018 har ett försök med arbetstidsförkortning genomförts inom Region Halland. På sjukhusens akutmottagningar och på förlossningsklinikerna har sjuksköterskor och barnmorskor erbjudits en 32 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. Trots pandemin och dess effekter på en redan ansträngd sjukvård visar resultatet på stora förbättringar i stort sett alla avseenden.

Drastiskt lägre sjukskrivningstal, kraftigt minskat behov av dyr hyrpersonal, lägre personalomsättning, ökad nyrekrytering och minskat övertidsuttag. Redan första året sparade regionen drygt sex miljoner i lönekostnader. Ja, du läste rätt. 32 timmars arbetsvecka med bibehållen lön sparade över sex miljoner, det bara på två personalgrupper på två kliniker. Tänk vad en bred utrullning av reformen skulle åstadkomma.

LÄS MER:Äldrevården som valfråga: ”Kommer inte gå att lösa”

LÄS MER:Bemanningen i vården som valfråga: ”Måste ställa om”

LÄS MER:Framtidens vård som valfråga: ”Förändringarna kommer bli större än vad vi nu anar”

ANNONS