Agnetha Ernegård, Kungsbacka Framtidsparti.
Agnetha Ernegård, Kungsbacka Framtidsparti. Bild: Mia Sandblom

Varför sa ni inte nej när ni hade chansen?

Ni som var med att ta detta beslut, ni skulle ha tänkt på vad denna ”besparing” får för konsekvenser för de som drabbas, skriver Agnetha Ernegård, Kungsbacka Framtidsparti.

ANNONS

Kungsbacka Framtidsparti har i flera insändare skrivit om de ändrade matleveranserna som kommer att gälla från och med hösten 2022 till våra invånare som köper mat genom Vård & Omsorg. Efter sommaren får de inte längre varm mat levererad varje dag, utan kyld mat levererad en gång/vecka. Detta är stor synd och skam och undertecknad ville gärna veta vem som tagit detta beslut. Efter granskningar i nämndens mötesprotokoll fann jag ett från 2020-04-15 där samtliga nämndsledamöter ställt sig bakom det beslutsunderlag som presenterades. Partierna är; Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna. Ingen av dessa sa nej eller reserverade sig för beslutet!

Märkligt är då att det i dessa partier nu när anhöriga reagerat skriver att de är upprörda över denna ”nyordning”. Jag undrar varför sa ni inte nej eller reserverade er för beslutet, när ni hade chans? Det är lite sent att komma nu när det snart genomförs, eller skall ni riva upp beslutet? Det man eventuellt sparar i nämnden är cirka sju miljoner kronor per år. Visst lösgör man tid för personalen, då de slipper att leverera mat varje dag. Men vem ser till att de som skall värma och äta maten verkligen gör det?

Det står även i protokollet att: Lisa Andersson (M) då ordf. yrkar tillägg: Att nämnden för Vård & Omsorg ger förvaltningen Vård & Omsorg i uppdrag att bjuda in de i kommunen befintliga restauratörer till en workshop med syfte att diskutera/utveckla leveranser av måltider.

Detta har tydligen genomförts? De restaurangägare jag talat med har inte fått någon inbjudan till ett sådant möte. Så ni som var med att ta detta beslut, undertecknad tycker ni skulle tänkt vad denna ”besparing” får för konsekvenser för de som drabbas av ert beslut!

Text från protokollet: Förvaltningarna för Vård & Omsorg och Service bedömer att detta alternativ att organisera måltider i hemtjänst, via inköp i dagligvaruhandeln, är det mest kostnadseffektiva förslaget och kan medverka till en ökad kvalitet, flexibilitet och valfrihet för kunden.

Agnetha Ernegård, Kungsbacka Framtidsparti

LÄS MER:Ingen vill bli kallad ”brukare”

LÄS MER:Hitta era egna frågor inför valet

ANNONS