Varför inte använda pengarna till våra barns framtid?

På juni-sammanträdet i För- och Grundskolenämnden beslutades att nämnden ska spara 12 miljoner kronor genom så kallade Åtgärdsplaner. Anledningen är att nämnden beräknas få ett motsvarande underskott.

ANNONS
|

Kungsbacka kommun beräknas få högre skatteintäkter (+83 miljoner kronor) och högre Statsbidrag (+48 miljoner kronor) än budgeterat. Sammantaget gör detta att Kungsbacka Kommun beräknas får ett överskott på 200 miljoner kronor mot budgeterat 132 miljoner kronor.

Vänsterpartiet yrkade på att nämnden skulle begära ett tillskott från Kommunfullmäktige på 12 miljoner kronor, vilket de borgerliga partierna inklusive SD sa nej till.

När nu kommunen förväntas göra ett bättre resultat än väntat varför inte använda dessa pengar på våra barns framtid?

Vänsterpartiet hyser en stor oro inför hösten om hur dessa Åtgärdsplaner kommer att påverka lärare och elevers arbetssituation.

Jan-Christer Jansson, Vänsterpartiet

ANNONS

Ledamot i Nämnden Förskola och Grundskola

ANNONS