Carita Boulwén.
Carita Boulwén. Bild: Daniel Blomqvist

Vårdpersonalen ska inte behöva räkna minuter

Sverigedemokraternas förslag om att ta bort minutstyrningen blir nu verklighet!

ANNONS
|

Vi i Sverigedemokraterna har lagt en rad förslag för att förbättra både för Kungsbackas omsorgstagare och för våra medarbetare. Ett av förslagen som vi drivit på för att få igenom var just att få bort minutstyrningen i hemtjänsten, vilket vi med stor glädje nu fått besked om att det kommer införas, om än i projektform och i begränsad omfattning. Vår målsättning är naturligtvis att det ska permanentas och införas i hela kommunen.

Personalen ska inte behöva räkna minuter, de ska istället kunna fokusera på att ge våra omsorgstagare bästa möjliga vård och omsorg.

Många som arbetar inom hemtjänsten upplever stress och känner sig otillräckliga, vilket gör att de inte orkar, blir sjuka eller väljer att sluta. Det har nog inte undgått någon att det finns stora brister inom vård och omsorgen. Det riskerar naturligtvis gå ut över kvaliteten på omsorgen att behov inte blir tillgodosedda, trots att större delen av personalstyrkan gör allt de förmår.

ANNONS

Vill vi på riktigt att vi ska få fler att arbeta inom vård och omsorg och att de som redan arbetar stannar kvar så är det helt avgörande med goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö.

Att våra medarbetare har en bra arbetsmiljö och att omsorgstagarna får en trygg och kvalitativ omvårdnad är för oss av högsta prioritet.

Att minutstyrningen nu försvinner är därför ett steg i rätt riktning, men fler åtgärder krävs om vi ska komma tillrätta med de problem vi har.

Alla ska få den hjälp de behöver och har rätt till, med en trygg, säker och kvalitativ omsorg av trygga och välmående medarbetare.

Carita Boulwèn (Sverigedemokraterna)

SD-gruppen i nämnden för Vård och omsorg

ANNONS