Vatten är en högst begränsad resurs, skriver insändarskribenten.
Vatten är en högst begränsad resurs, skriver insändarskribenten. Bild: Kenny Hjälte

Var rädd om vattnet

På Kulturfestivalen är temat ”Vatten” – ett livsviktigt tema, en grundförutsättning för livet på jorden. Kungsbacka FN-förening kommer att finnas i Badhusparken och tar upp vattenbristen.

ANNONS
|

Det finns inte outtömliga kvantiteter, som man skulle kunna tro när man ser hur mycket vi förbrukar!

Vi svenskar konsumerar totalt ca 3 900 liter per person och dygn och är bland de värsta i världen. Det är inte bara ”vårt egna svenska vatten”, om någon skulle tänka så. Våra importerade livsmedel och kläder behöver enorma mängder vatten för att produceras och det är ofta just i dessa länder som vattenbristen och hotet inför framtiden är störst.

Enligt FN ökar antalet personer som drabbas av vattenbrist med 110 000 personer om dagen och hela 5 miljarder människor beräknas leva i områden som har vattenbrist år 2050! Vatten och rent vatten är helt avgörande för att man skall kunna leva kvar och försörja sig på sin plats på jorden.

ANNONS

Vatten är alltså en högst begränsad resurs och utgör en av våra planetära gränser som vi måste respektera. Att ”säkerställa tillgången till en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla” är därför ett av FN:s globala mål i Agenda 2030.

Vad kan vi då göra? Vi svenskar har mycket stor besparingspotential. Inte bara genom att snåla med dusch, disk och inte vattna med dricksvatten och smartare odling, m.m, utan också genom att inte köpa så mycket kläder eller livsmedel fjärran ifrån(särskilt inte extremt vattenkrävande, såsom t.ex. ris, avokado, kaffe, mandel, m.m.). Men, vi måste också minska utsläpp som förorenar – farliga kemikalier och avloppsvatten, effektivisera vattenanvändningen, skydda ekosystem, våtmarker, floder och sjöar och återanvända och återvinna.

Kungsbacka FN-förening

Sven Svedulf

ANNONS