Arkivbild.
Arkivbild. Bild: Karin Engqvist

Vägen mot ett klimatsmart samhälle

Vi behöver öka elektrifieringen av samhället, stötta teknikutvecklingen och utnyttja våra inhemska tillgångar, skriver Christofer Bergenblock och Rickard Nordin, Centerpartiet.

ANNONS

Klimatet är vår tids stora ödesfråga och ifrån Centerpartiet menar vi att det är dags för Sverige att ta på sig ledartröjan. Vi behöver öka elektrifieringen av samhället, stötta teknikutvecklingen och utnyttja våra inhemska tillgångar.

Beräkningar visar att Sverige behöver fördubbla elproduktionen till 2040 och vi vill driva på den utvecklingen. Genom att snabba upp tillståndsprocesserna och skruva upp effekten i befintliga anläggningar, så skulle produktionen kunna öka med 50 TWH redan under nästa mandatperiod.

Den stora utbyggnadskapaciteten på kort sikt återfinns hos vindkraften och för Hallands del handlar det framför allt om havsbaserade anläggningar. De tre stora parker som just nu planeras i Kattegatt kan komma att bidra med 14,5 TWH förnybar el in i systemet. Även solenergin har potential att växa kraftigt, liksom biokraften. Vi vill även pausa den pågående omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd eftersom ett stort antal småskaliga anläggningar annars riskerar att slås ut.

Nyligen beslutade Vattenfall att man ska utreda möjligheten till ny kraftproduktion på Ringhals i form av två små modulära reaktorer (SMR) som i så fall skulle kunna vara på plats en bit in på 30-talet. Det är alltså viktigt att eventuell framtida kärnkraft inte stoppar den nödvändiga utbyggnaden av elproduktionen redan idag. Det har vare sig hushåll eller industri råd med.

Även de gröna näringarna är en viktig del av lösningen för Sveriges energiförsörjning. Genom skogsbruket får vi biobaserade bränslen och ifrån lantbruken får vi inte bara klimatsmarta livsmedel utan även biogas, som kan bidra till såväl elförsörjning och uppvärmning som drivmedel för traktorer och bilar.

Centerpartiet har varit pådrivande för den gröna omställningen av Sverige, men vi ser att mycket mer kan göras. Vi är beredda att sätta oss ner direkt efter den 11 september för att nå breda överenskommelser om Sveriges väg framåt. Vägen mot ett klimatsmart samhälle.

Christofer Bergenblock (C), riksdagskandidat, Halland

Rickard Nordin (C), riksdagsledamot, Göteborg, samt klimat- och energipolitisk talesperson

LÄS MER:Centerpartiet vill ha rullande vårdcentral i Halland

LÄS MER:Kungsbacka och Onsala i ny beredskapszon: ”Inget man tänkt på”

LÄS MER:Nya minireaktorer vid Ringhals utreds – så tycker människor i Kungsbacka

ANNONS