I stället för att ägna tid och resurser åt att till varje pris undvika att vi får listningstak borde regionen i stället ta itu med utvecklingen av vårdvalet och den nära vården i Halland, skriver företrädare för fyra vårdcentraler. Arkivbild
I stället för att ägna tid och resurser åt att till varje pris undvika att vi får listningstak borde regionen i stället ta itu med utvecklingen av vårdvalet och den nära vården i Halland, skriver företrädare för fyra vårdcentraler. Arkivbild Bild: Stefan Bennhage

Utveckla primärvården i stället för att neka listningstak

I stället för att ägna tid och resurser åt att till varje pris undvika att vi får listningstak borde regionen i stället ta itu med utvecklingen av vårdvalet och den nära vården i Halland, skriver företrädare för fyra vårdcentraler.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Vi verksamhetschefer på vårdcentraler har alla fått avslag från Region Halland på våra ansökningar om listningstak. Av olika skäl har vi nått gränsen för att inte längre kunna ge vård med god tillgänglighet till våra listade patienter, och där arbetsmiljön för våra medarbetare försämrats med risk för sjukdom eller att man söker sig bort. Lagen ger oss rätt att ansöka om listningstak, och regionen får bara avslå ansökan om det finns ”särskilda skäl”.

Varför är det bara privata vårdcentraler som ansökt om listningsbegränsning? Vi har pratat med verksamhetschefer och medarbetare på vissa av regionens egna vårdcentraler som utifrån en svår bemanningssituation gärna skulle vilja ha listningsbegränsning. Skillnaden mot oss är att de regiondrivna vårdcentralerna inte får ansöka om listningsbegränsning efter beslut av sina högsta chefer, som till skillnad från oss inte deltar själva i vården och inte ser vad medarbetare och patientkvalitet kräver.

Regionpolitikerna säger att invånarna ”måste ha bibehållen valfrihet”, vi säger att hos en vårdcentral som växt över gränsen och inte kan ge vård inom rimlig tid vill invånaren ändå inte lista sig! Tommy Rydfeldt (L) säger att ett listningstak ”kan innebära en sortering av patienter, att vårdcentralerna undviker dem som är multipelt sjuka”. Bortsett från att en sådan insinuation är förolämpande mot oss så är det regionen som har ansvar att föra ”kölistan” vid ett listningstak.

Hela ansökningsprocessen har präglats av en avvisande attityd från regionens sida.

Hela ansökningsprocessen har präglats av en avvisande attityd från regionens sida. Skälet man angett för avslaget är en teknikalitet, att det saknas en nationell digital tjänst för att hålla reda på de ”köer” som skulle uppstå vid ett listningstak. Det är naturligtvis ett svepskäl, det är ingen svårighet att hålla ordning på en enkel kölista, det klarar man “med papper och penna”, till exempel på Gotland. Det verkliga skälet är att regionen inte ville att vi skulle få ett tak

Man gav oss ett alternativ, listningsstopp i tolv månader. Ett sådant skulle inom ett par tre månader leda till att vi tvärtom skulle ha för få patienter, och efter ett halvår behöva börja säga upp personal. Den totala listningskapaciteten i vårdvalet skulle minska avsevärt, i motsats till ett tak, där den är konstant. Minskad valfrihet för befolkningen att lista sig vill regionen inte ha. Att man trots detta kom med detta ”erbjudande” tolkar vi helt enkelt som ett sätt att ge oss en näsbränna för att vi vågade begära listningstak! En ledande regionpolitiker har också framfört att man räknat med att vårdcentraler inte ekonomiskt skulle klara ett listningsstopp ett helt år. Politiken undrar också varför vi inte när vi nu är så populära helt enkelt bara listar på flera patienter och ”tjänar mera pengar” Man missar helt att detta inte är en ekonomisk fråga, utan gäller vårdkvaliteten för våra patienter och arbetsmiljön för våra medarbetare.

I stället för att ägna tid och resurser åt att till varje pris undvika att vi får listningstak (inklusive att författa ett trettonsidigt juridiskt PM = “luftslott” till försvar för sina svepskäl) borde regionen i stället ta itu med utvecklingen av vårdvalet och den nära vården i Halland! Det finns ingen vision, ingen plan!

Som vi tidigare skrivit så vill vi bidra till just en sådan utveckling. Vi kommer att bjuda in regionpolitikerna till en dialog om detta! Vi vill också ge lite tips vad en plan skulle kunna innehålla:

  • Bestäm er för vad vårdvalet skall göra, och se till så att vi har tillräckligt med resurser för det, i stället för att som nu utgå från befintlig budget, räkna upp med några procent, dra av en besparing (som regionen kallar ”effektivisering”) och sedan låta oss bedriva verksamhet ”så gott vi kan” med de intäkterna.
  • Öka vårdvalets andel av hälso- och sjukvårdsbudgeten successivt till 25 procent under de kommande fem åren, för att säkerställa att vi kan ge god och nära vård med hög tillgänglighet och kontinuitet, ta över de uppgifter från sjukhusen som vi gör bättre, ge våra patienter som har hemsjukvård samma tillgänglighet och kvalitet i vården som övriga invånare, och kunna arbeta med förebyggande vård.
  • Ta fram en handlingsplan för att nå Socialstyrelsens riktlinje om 1 100 invånare per allmänläkare.
  • Prioritera tillgänglighet och kontinuitet som uppföljningsmått i utvärdering och revision av vårdvalet.

Om denna handlingsplan genomförs kommer vi att få en kostnadseffektiv vård som gynnar både patienter och samhällsekonomi. Dessutom kommer det att locka nya utövare till vårdvalet, säkerställa att en växande halländsk befolkning har någonstans att lista sig, samtidigt som de enheter som behöver ett listningstak får det!

Thomas Bengmark, Stenblommans vårdcentral Kungsbacka

Anders Ekström, Neptunuskliniken Varberg

Johanna Hilmersson, Husläkarna Varmbadhuset Varberg

Mikael Lundborg, Viktoriakliniken Halmstad

LÄS MER:Vårdcentralen Stenblomman i Kungsbacka vill stoppa nylistning av patienter

LÄS MER:Inget maxantal patienter för vårdcentral i Kungsbacka: ”Hotar valfriheten”

LÄS MER:Region Halland bortser från professionens kunskap

ANNONS