Socialdemokraterna vill låta de äldre utvärdera de kylda matlådorna.
Socialdemokraterna vill låta de äldre utvärdera de kylda matlådorna. Bild: Mia Sandblom

Utvärdera de kylda maträtterna

En utvärdering av de kylda maträtterna är ett sätt att visa respekt och lyssna in våra äldres upplevelser, skriver tre ledande socialdemokrater.

ANNONS

I samband med Nämnden för vård och omsorgs sammanträde den 21 september lyfte Socialdemokraterna fram önskemål om att utvärdera kylda maträtter efter signaler om att äldre inte har fått komma till tals. Vi socialdemokrater håller vårt ord och tydliggjorde innan valet att vi skulle lyfta denna fråga i samband med nämndens kommande sammanträde efter debatten som arrangerades av POSAM.

En utvärdering är ett sätt att visa respekt och lyssna in våra äldres upplevelser. Skulle utvärderingen visa att våra äldre är nöjda med maten och att tjänsten är tillfyllest är det givetvis välkommet men om det finns oro och känsla av att det inte har blivit rätt och att tjänsten kan förbättras ska vi givetvis lyssna på våra äldre. Välfärden inom vård och omsorg är trots allt till för våra äldre.

Moderaterna i spetsen, med Sverigedemokraterna ständigt vid sin sida, röstade ner detta. Det är ett viktigt besked nu när den nya mandatperioden ska inledas. Socialdemokraterna kommer att kämpa för våra äldre och även personalen. Moderaterna däremot, tillsammans med Sverigedemokraterna, kommer att göra tvärtom.

Maj-Britt Rane Andersson (S), 2:e vice ordförande Nämnden för vård och omsorg

Ermin Skoric (S), ledamot Nämnden för vård och omsorg

Susanne Tolinsson (S), ersättare Nämnden för vård och omsorg

LÄS MER:Här är politikerna som plats i regionfullmäktige

LÄS MER:Utan personalen finns ingen välfärd

ANNONS