Tydligt besked från Socialdemokraterna

Vi vill satsa på skolan. Vad vill Alliansen, undrar S-politikern Johan Tolinsson.

ANNONS

Socialdemokraterna vill främja elever och personal inom Förskola och Grundskolan i vårt budgetförslag 2022. Detta avslog allianspartierna Moderaterna, Centern, KD, Liberalerna och deras stödparti SD.

Socialdemokraterna vill investera tio miljoner kronor extra på elevhälsan. Motivering: I dialog med elevhälsan ska nämnden applicera satsningen på bästa möjliga sätt eftersom verksamheten har god kännedom kring hur prioriteringen på bästa sätt kan implementeras eftersom man möter ungdomarna och ser behoven och vet hur satsningen kan utformas på bästa sätt för att öka måluppfyllelsen om en elevhälsa som jobbar hälsofrämjande och förebyggande för våra ungdomar.

Tre miljoner till fria pedagogiska måltider. Motivering: Det är viktigt att finnas där för ungdomarna och att de känner en närhet och tillgänglighet för en dialog och samtal när behovet finns. Personalsatsningar genom att erbjuda individuell kompetensutveckling för personal. Här vill Socialdemokraterna avsätta 3 miljoner.

ANNONS

Personalens grundutbildning ska höjas. Investera i personalen på 3 miljoner. Även Personaltätheten ska höjas för arbetsmiljöns skull. Investera på personalen med 3 miljoner.

LÄS MER:Efter endast 13 år – skolan är redan för liten

Investera på intraprenader för att främja delaktighet för medarbetare, utveckla verksamheten.

Förstärkta rutiner och personalresurser för att hantera rutiner vid övergång från förskola till skola.

Tydliga besked från Socialdemokraterna till personal och elever. Vad vill Alliansen och SD?

Johan Tolinsson ( S)

2:e vice ordf. Nämnden för Förskola och Grundskola

ANNONS