Trilskande container i Åsa

All heder till hur väl återvinningen vid Åsa IP fungerar. Folk slänger där de ska och kommunen tömmer containrarna när det är dags.

ANNONS
|

Men att lämna kläder i den röda plåtbingen har under lång tid varit omöjligt. En del lägger då fyllda plastpåsar runt den trilskande plåtlådan. Och det blir inte bättre av att omtänksamma givare riskerar att bli blöta upp till anklarna av den ”sjö” som omger containern.

Personer som kanske varit där förgäves flera gånger lägger sina bidrag runt omkring och hoppas väl att någon ansvarig lägger påsarna i containern – när en väl befrias ur sitt låsta läge.

En låst container på en återvinning är inget bra.

CG

ANNONS