Tillsätt en kriskommission för att rädda äldreomsorgen, skriver insändarskribenterna.
Tillsätt en kriskommission för att rädda äldreomsorgen, skriver insändarskribenterna. Bild: Stefan Bennhage

Tillsätt en kriskommission för att rädda äldreomsorgen

Kungsbacka kommun måste agera omedelbart för att lösa personalbristen och förbättra arbetsförhållandena inom vård och omsorg.

ANNONS
|

Äldreomsorgen lider av akut personalbrist, vilket påverkar äldres välbefinnande och vårdkvaliteten negativt. Sverigedemokraterna föreslår att en extern eller intern kriskommission tillsätts för att presentera åtgärder på kort och lång sikt.

Prognoser visar att antalet äldre ökar, samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder minskar. För att få en tillräcklig bemanning krävs en betydligt större andel av arbetskraften inom äldreomsorgen. Detta kräver förbättrade arbetsvillkor, fler kollegor, vettiga arbetsscheman och löner för att attrahera och behålla personalen.

En välfungerande äldreomsorg är avgörande för hela samhället, och anhöriga kan inte bära hela omsorgsansvaret. Därför är det brådskande att politiska partier i Kungsbacka enas om att lösa de välkända problemen och förbereda sig för framtida utmaningar.

ANNONS

Sverigedemokraterna yrkar på att Nämnden för Vård & Omsorg ger förvaltningen i uppdrag att tillsätta en kriskommission som snabbt presenterar förslag för att förbättra äldreomsorgen. Det är hög tid att agera och visa att vi tar äldres välbefinnande på allvar.

Tillsätt en kriskommission nu och rädda vår äldreomsorg i Kungsbacka kommun.

Sverigedemokraterna i nämnden för vård och omsorg.

Per Hoel, Linn Lygner, Tommy Bech

ANNONS