Maja Lagerstedt  och Angeline Eriksson.
Maja Lagerstedt och Angeline Eriksson. Bild: Johanna Nolsa

Tidö-gänget slår ner på personer med funktionsnedsättning

Studieförbunden har funnits i Sverige i över hundra år och har alltid haft ett brett inkluderande syfte – att göra kunskap och bildning tillgängligt för alla på ett demokratiskt och jämlikt sätt.

ANNONS
|

Det är genom studiecirklar, kurser och möten som människor lär sig nya saker, får nya sociala kontakter, är delaktiga i samhället och får större makt över sina liv.

Studieförbunden är viktiga för deltagare med funktionsnedsättning, det visar Folkbildningsrådets rapport. I rapporten kan du läsa att i de anpassade kurserna får deltagarna i större utsträckning sina behov tillgodosedda och kan delta utan begränsningar. Alla har rätt att delta på egna villkor, och en studiecirkel ger både gemenskap och möjlighet till bildning och ett livslångt lärande.

Detta vill nu Tidö-gänget, M, KD, L och SD, skära ner på. Hela 30 procent av studieförbundens anslag ska bort. Ett lägre statsanslag till studieförbunden ger färre mötesplatser, betydligt färre studiecirklar och mindre utrymme för personer med funktionsnedsättning att mötas. Det slår hårdast på de som samhället redan ger mest utmaningar. Regeringens nedskärningar hotar demokratin genom att minska människors möjlighet till att bilda sig, engagera sig och ta aktiv del i samhällsutvecklingen.

ANNONS

Folkbildningen bidrar till ett mer inkluderande och rättvist Sverige där alla har chansen att delta och bidra till samhällets utveckling, och detta vill vi i Centerpartiet fortsätta värna om. För demokratin, för folkbildningen och för samhällets skull.

Angeline Eriksson, Centerpartiet Hallands talesperson för utbildning

Maja Lagerstedt, ordförande CUF Halland & talesperson för ungdoms- och demokratifrågor för Centerpartiet Halland

ANNONS