Tanken är god – men det är inte rätt väg

Hur svårt kan det vara? Den retoriska frågan ställer Fredrik Hansson och Agneta Åkerberg (C) och svarar själva att bioenergi är lösningen för att minska klimatpåverkan.

ANNONS
|

Verkligheten är dock sådan att bränner man kolinnehållande bränsle så ökar man koldioxidhalten i atmosfären, oberoende av om det används till framställning av el, drivmedel eller värme. Då hjälps det inte om det kommer från skogen, djurhållning eller jordbruket. Tanken är god att ersätta fossila bränslen, men detta är inte vägen.

Idén med att använda biobränslen är att den koldioxid som bildas vid förbränningen inte ska räknas för den är sk förnybar. Men det hjälper inte ens om vi håller andan tills vi blir blå i ansiktet, knyter nävarna i byxfickorna och tänker så mycket vi kan att koldioxid från förbränning av biobränslen finns inte. Är vi jobbiga och mäter utsläppen så finns de kvar!

ANNONS

Skogen ska brukas, inte eldas upp. Återväxten tar 60-100 år, långt längre än till 2050 när vi ska vara koldioxidneutrala.

Djurhållning ska på sikt minska. Låt kossorna fisa och bajsa i sin takt. Vi ska inte ha djuruppfödning för att producera bränsle.

Jordbruket bör användas för matproduktion, inte för framställning av bränsle. Världen lider av svält, då ska inte rika länder använda mat till bränsle.

Det finns en övertro att det räcker att ta tillvara lite restprodukter för att lösa bränsleproblematiken. Då räknar man grovt fel på vilka mängder som behövs!

Vad är då lösningen för energiproduktion? Att använda icke kol-innehållande energikällor; vätgas, bränsleceller eller el. För Hallands del är det bästa att utveckla Ringhals med kärnkraft, vindkraft och kanske solceller och använda den infrastruktur som redan finns. Det ger också långsiktiga, kvalificerade jobb till Halland. Så bidrar vi bäst med de förutsättningar vi har lokalt!

Tomas Thorvaldsson, pensionerad professor i Fysik

Replik till:

LÄS MER:Det halländska jord- och skogsbruket ska producera energi

ANNONS