Personalen på Furulidsskolan i Vallda är oroliga över att uppsägningar kommer när skolan måste spara.
Personalen på Furulidsskolan i Vallda är oroliga över att uppsägningar kommer när skolan måste spara. Bild: Tobias Sandblom

Tack för kuraget, Furulidsskolans personal

Vi vill tacka för att Furulidsskolans personal visar på kurage, står för sina värderingar och står på elevernas sida. Visar på konsekvenser som besparingen i skolan kommer att innebära.

ANNONS
|

Vi tror att samtliga lärare och övrig skolpersonal i Kungsbacka kommun skriver under det som skrivits av lärarna på Furulidsskolan. Skulle önska att fler skolor och dess personal visade sitt stöd för eleverna utifrån sin profession i debatten.

Att vara engagerad som lärare kommer inte att räcka. En av de intervjuade lärarna i artikeln ”Lärarna slår larm” talar om att de elever som kommer att råka mest illa ut utifrån besparingsbeslutet är de elever som behöver det extra stödet. Skall eleverna slås ut/misslyckas redan från start? Vilken framtid vill de styrande ge barn och elever? Hur tryggas deras rättigheter utifrån Skollagen?

ANNONS

Skollagen 2010:800 är tydlig. Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och personliga utveckling utifrån egna förutsättningar.

Elever med funktionsnedsättning som har svårt att nå målen ska ges stöd för att så långt möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.

Elever som uppfyller målen skall ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

Lärarna arbetar med Sveriges framtid, nuvarande elever.

Vi har ett barnbarn med dyslexi och stora skrivsvårigheter. Idag får hen stöd och anpassningar, men inte tillräckligt utifrån behoven. Ovan är ett exempel på vad lärare har att hantera i sin dagliga undervisning mot elevernas kunskapsutveckling och trygghet. Hur blir det för dessa elever i en snar framtid? Hur skall det gå för elever i behov av stöd i större eller mindre omfattning om alla dessa ekonomiska åtgärder träder i kraft? Vem skall ge stöd med mindre personal, större klasser och färre resurser?

Vem tar ansvar för de beslut som tas idag rörande våra barns framtid? Är det eleverna som skall göra det när de inte når kunskapskraven utifrån uteblivet stöd, rätt stöd eller inte tillräckligt stöd?

Allt börjar med en bra och engagerad lärare. Det är lärare och övrig skolpersonal som ser eventuella behov. Då behövs förutsättningar att möta upp behoven. Det är relationer, förtroende och trygghet till de som arbetar nära våra barn och elever som leder framåt.

ANNONS

Mormor och morfar

LÄS MER:Lärarna slår larm: ”Kommer att falla som ett korthus”

ANNONS