Ta chansen och tyck till om platser ni älskar i kommunen

Kungsbacka kommun vill att medborgarna tycker till om platser i staden som bör bevaras och platser som måste förändras.

ANNONS
|

Enkäten sker digitalt och pågår till 10 maj. Den ligger som underlag i det pågående arbetet med Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad.

Jag tycker att Forsgårdens golfbana är en positiv tillgång för alla Kungsbackabor, inte bara golfare. Det är inte många städer som har en grön kil som når ända in till stadens centrum.

Grönområden/naturområden har stor betydelse för stadens luftkvalitet och klimat. Sammanhängande gröna områden fungerar som ventilationskanaler genom att leda in frisk och sval luft i staden.

Gröna områden förstärker den biologisk mångfalden i staden.

Vilken livskvalitet att kunna promenera/cykla (med eller utan golfklubbor) i en grön miljö från innerstaden till Gåsevadsholms slott. Eller varför inte att ta skidorna när snö erbjuds.

ANNONS

Bevara och utveckla Forsgårdens golfklubb där den ligger idag.

Ta chansen och tyck till om platser som ni älskar eller platser som behöver utvecklas i Kungsbacka stad.

Leif Fred

Kungsbackabo

ANNONS