Bilden är en genrebild.
Bilden är en genrebild. Bild: Håkan Johansson

Sverigedemokraternas initiativ ger tydliga resultat

Resultatet från den nyligen genomförda utredningen om en mobilfri skola är nu klar och det är en framstående seger för alla som kämpar för en tryggare och mer fokuserad lärmiljö för våra barn och ungdomar.

ANNONS
|

Med överväldigande stöd från rektorer och skolpersonal visar utredningen att 22 av 24 skolor i Kungsbacka kommun har antagit mobilförbud, vilket innebär att mobiltelefoner samlas in vid skoldagens början. Denna enighet från skolans ledning är ett tydligt tecken på att det finns ett starkt behov av att reglera mobilanvändningen för att främja en mer produktiv och säker lärmiljö.

Det är uppmuntrande att se att mobilförbudet har resulterat i flera positiva effekter, inklusive förbättrad koncentration, minskad mobbning och ökad social interaktion bland eleverna. Detta är en viktig milstolpe i vår strävan efter att skapa trygga och trivsamma lärmiljöer där eleverna kan utvecklas och lära sig utan onödiga störningar.

ANNONS

Samtidigt är vi medvetna om att det finns utmaningar som måste hanteras för att säkerställa att mobilförbudet genomförs på ett effektivt och rättvist sätt. Det är viktigt att skolorna arbetar aktivt med att skapa förståelse och acceptans för mobilförbudet bland elever och föräldrar samt att säkerställa att besluten om mobilförbud är konsekventa och rättvist genomförda.

Vi Sverigedemokrater kommer att fortsätta att sträva efter att skapa säkra och produktiva lärmiljöer för våra barn och ungdomar.

Susanne Andersson ledamot (SD)

Anna-Karin Granberg ledamot (SD)

Göran Ottosson ersättare (SD) Nämnden För- & Grundskola

ANNONS