Insändarskribenten vill att Sverige gör cigarettrökning förbjudet enligt lag.
Insändarskribenten vill att Sverige gör cigarettrökning förbjudet enligt lag. Bild: Robin Aron Olsson

Sverige skulle vara ett bättre land utan cigaretter

Nästan alla vet att rökning kan vara cancerframkallande och dödligt. Enligt folkhälsomyndigheten så ger rökning tio gånger högre risk för lungcancer.

ANNONS
|

Flera miljoner människor dör av lungcancer, men ändå så röker 14% av Sveriges population. Vad inte många vet är att rökning även har en stor miljöpåverkan, “tobaksindustrin släpper ut minst 84 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen” står det på webbsidan tobaksfakta.se. Cigarretter har en stor miljöpåverkan både när de produceras men också när de slängs i naturen.

Ifall vi förbjuder rökning så gör vi framsteg i svenskars hälsa och vi hjälper till att korta sjukhusköerna. Lungcancer dödar tusentals människor årligen och enligt cancerfonden.se så orsakar rökning 90% av all lungcancer och en rökares liv kan förkortas med tio år. Det kostar också samhället pengar och rökning har beräknats till en totalkostnad av “31,5 miljarder kr” varje år.

ANNONS

Vattenbrist är ett stort problem i världen, och cigaretter bidrar till vattenbristproblemet. Enligt tobaksfakta.se så behövs 3,7 liter vatten för att producera en enda cigarett. Varje år röks 6 250 miljarder cigaretter vilket motsvar användandet av 23 000 miljarder liter vatten. Detta är bara en av miljöaspekterna, upptill 80% av allt skräp i svenska naturen tobaksrelaterade.

Det finns de som anser att förbud av cigaretter stoppar bara den lagliga försäljningen. De menar att köparna då vänder sig till kriminella gäng eller handlar utomlands. Jag håller inte med om dessa argument för att behålla cigarettförsäljning. Ifall Sverige inför lagar för att förbjuda rökning så kommer en stor del av dem som röker, sluta röka. De kommer inte våga trotsa lagen, speciellt inte ifall det blir stränga straff.

Sverige skulle vara bättre utan cigaretter. Vi skulle ha friskare medborgare, det blir mindre belastning på sjukvården och vi får en bättre miljön både här i Sverige men också internationellt.

Stoppa rökning nu för förbättring av svenskars hälsa!

Ally Lindgren, 7A på Engelska Skolan

LÄS MER:Sopor i naturen upprör: ”Det är svineri”

ANNONS