Arkivbild.
Arkivbild. Bild: Olof Ohlsson

Svenskt territorium överlåts till främmande makt

Den 18 juni 2024 kommer Riksdagen att rösta om det avtal som regeringen ingått med USA, DCA-avtalet, vilket står för Defence Cooperation Agreement, efter en rekordsnabb behandling under våren.

ANNONS
|

Avtalet är okänt bland den breda allmänheten, och mycket tyder på att de politiker som vill driva igenom avtalet vill ha det så. Avtalet har ingen koppling till avtalet med NATO. Det behövs inte för Sverige, utan syftar till att skydda USA:s intressen. USA kan också inleda militära auktioner på svenskt territorium utan NATO.

Enligt avtalet ska USA anlägga egna baser inom 17 militära anläggningar i Sverige. Den viktigaste är Visby och i Halland i Halmstad. Svenska myndigheter saknar rätt till tillträde och får inte inspektera området. Vad som finns där är hemligt för svensk myndighet!

USA:s militära personal, deras familjer och leverantörer lyder amerikansk lag. Likt diplomatpersonal, men gäller nu betydligt fler personer. Det står i avtalet att de ska lyda svenska lagar, men det är bara en uppförandekod. Begås brott i Sverige som är brott enligt amerikansk lag skall de lagföras i USA.. Vid allvarliga brott skickas de hem. Om bevisning finns kvar här kan de inte lagföras i USA. Amerikanskt rättsväsende är inte intresserade av brott mot svenska intressen, utan kommer bara att utreda brott mot amerikanska intressen eller medborgare. USA har t ex en promillegräns på 0,8 för rattfylleribrott. USA:s militärer får köra bil här med 0,8 promille i blodet!

ANNONS

Sverige blir uppmarschområde för amerikansk militär vid krig mot Ryssland. Ryska kärnvapen finns i Murmansk på Kolahalvön nära finska gränsen. Ryssland kan mycket väl uppleva hot och använda sina kärnvapen mot USA:s trupper på svenskt territorium vid uppmarschen.

Danmark och Norge har förbud mot kärnvapen i fredstid i sina avtal. Finland har en lag mot kärnvapen. Sverige har inget förbud mot att kärnvapen placeras här, vare sig i lag eller DCA-avtalet.

Det är inte aktuellt med kärnvapen här, säger Ulf Kristersson. Men utan förbud kan det när som helst bli aktuellt. Putin kan göra allvar av sitt hot. USA kan få en extrem ledare med faiblesse för kärnvapen.

Sveriges regering har en naiv inställning till internationella avtal och relationer samt till diplomati.

Starstrucked har de nervöst gjort som Amerikanerna har sagt.

Det krävs en folkomröstning om DCA-avtalet! Svenska folket måste få säga sin mening om att överlåta makten över svenskt territorium till USA!

Ingela Svenson (V) Varberg

Bert Öjerskog (V) Kungsbacka

ANNONS