Svar till Hravn Forsne

Alla politiker borde ta en av sina semesterveckor i sommar och praktisera på till exempel ett äldreboende eller arbeta som personlig assistent, skriver Kristina Brännström i en replik.

ANNONS

Svar till Hravn Forsne (M), 2 juni.

1. På det mycket kaotiska pinsamma kommunfullmäktigemötet 8 februari (Youtube 8 januari) sattes nivån på den politiska debatten. Du Hravn Forsne var med och sänkte nivån rejält på den politiska diskussionen när fallet om mycket grov långvarig vanvård kom på tal. Med ett minspel, tonläge, ordval och språkbruk som kan få den allra modigaste talare att tystna kom det aktuella vanvårdsfallet helt i skymundan. Vanvården på boendet pågår ännu fyra månader senare!

2. Våra båda lokala tidningar gör ett fantastiskt professionellt arbete. Journalisterna skriver intressanta varierande artiklar om händelser i kommunen. De är mycket noga med att båda parter kommer till tals när hård kritik uttalas, till exempel till vård och omsorg.

3. Åsikts/debattsidan är mycket viktig för oss kommuninvånare, där kan vi göra vår talan synlig oavsett om vi är outbildade, högskoleutbildade, dåligt pålästa eller känner oss felbehandlade. Även viktig för små partier med minimal budget som inte har ekonomi att köpa reklamplats i tidningarna. Alla partier har en gång varit små och en enda person har lagt grunden till partiet med sin åsikt. Små och nya partier fyller en oerhört viktig samhällsfunktion. De kanske inte har högskolepoäng i partipolitik, regelverk och är fullfjädrade politiker men de har oftast ett otroligt mod att lyfta frågor som hamnat mellan stolarna. De förtjänar respekt.

4. I kommunen finns många invånare som inte får den vård omsorg de har rätt till enligt lagen. När de tar mod till sig och träder fram i media och vänder ut och in på sitt privatliv så är det ett desperat rop på hjälp. Om de tack vare media skulle få en snabbare hjälp så skall de aldrig känna någon skuld för att de tog platsen från nån annan. Ansvaret ligger helt och hållet på politikerna att se till att alla får den vård och omsorg de har rätt till enligt lagen.

5. Statistik är en sak, verklighet kan vara något helt annat. 92 procent undersköterskor? Nu väntar en katastrofsommar i vården. Den ordinarie mycket hårt slitna personalen måste få sin mycket välförtjänta semester. Aktivitetsavdelningarna stängs. Kvar blir de som offrar sin semester, timanställda och praktikanter. Alla politiker borde ta en av sina semesterveckor i sommar och praktisera på till exempel ett äldreboende eller arbeta som personlig assistent. Där kan ni göra en hjälteinsats!

6. Vi måste alla samarbeta i detta krisläge oavsett vilket parti vi röstar på. Ser fram emot ett möte där vi kan lyfta de problem som finns och tillsammans hitta bra lösningar både på kort och lång sikt.

Kristina Brännström

LÄS MER:Frågor om vård och omsorg behöver behandlas med respekt

LÄS MER:Är man politiker bör man tåla kritik

ANNONS