Ola Billing, Bengt Löf och Mathias Bjerstaf i Medborgerlig samling.
Ola Billing, Bengt Löf och Mathias Bjerstaf i Medborgerlig samling.

Stöd till de som verkligen har behovet

”Sverige har blivit ett land där alltför få klarar att försörja sig själva och sin familj utan bidrag från det gemensamma”, det skriver politiker i Medborgerlig samling.

ANNONS
|

Enligt Svenskt Näringsliv (https://www.svensktnaringsliv.se/utanforskap/) står endast 4 av landets 10 dryga miljoner invånare för både sin egen och övriga samhällets försörjning. Sverige har blivit ett land där alltför få klarar att försörja sig själva och sin familj utan bidrag från det gemensamma. Vi i Medborgerlig Samling anser att friska arbetsföra människor bär ansvaret för sin egen försörjning och att det permanenta bidragstagandet måste minska.

Stöd skall givetvis finnas tillgängligt för de som verkligen behöver det. Gamla, sjuka och de med funktionsnedsättning måste prioriteras framför de som har förmågan att utföra ett arbete. Äldre medborgare som saknar tillräcklig inkomst från pension skall ges det ekonomiska stöd som krävs för en god ålderdom. Idag krävs en rad åtgärder inom äldreomsorgen och hemtjänsten för att återställa en värdig vardag för våra seniora invånare. Medborgerlig Samling Kungsbacka arbetar för utbildad och kompetent personal för bästa möjliga äldrevård. Språkkrav för anställda inom vård och omsorg säkerställer att personalen kan kommunicera och dokumentera på svenska och bidrar till att de äldre känner sig trygga och enkelt kan delge sina behov. Dessutom skall maten som serveras till de äldre vara smakfull och aptitligt serverad.

ANNONS

I de fall där kommunen upptäcker bidragsfusk ska dessa företeelser utredas grundligt och systematiskt. De gemensamma medel som kommunen hanterar för sina invånare ska hanteras varsamt. I det ingår kontroll av bidragsutbetalningar som en självklar del. Grova överträdelser ska alltid anmälas till polisen.

Om inte alla som kan drar sitt strå till stacken och ser till att bli självförsörjande nettoskattebetalare, kommer de som behöver omsorg mest att drabbas hårdast när de gemensamma skattemedlen inte räcker till. Där vill vi inte hamna.

Mathias Bjerstaf

Ola Billing

Bengt Löf

Medborgerlig Samling Kungsbacka

ANNONS