Tommy Rydfeldt (L).
Tommy Rydfeldt (L). Bild: Mats H Ljungqvist

Statlig sjukvård löser inga problem

”Jag förstår inte varför de är så imponerade av hur staten hanterar sin verksamhet och tror att både kvalitet och jämlikhet skulle bli bättre för att staten tog över”, skriver Tommy Rydfeldt (L).

ANNONS
|

Är förvånad över insändare från några kristdemokrater om sjukvården med påståenden som inte stämmer med verkligheten i Halland. Vi har Sveriges bästa sjukvård och styr ju Region Halland framgångsrikt tillsammans.

Jag förstår inte varför de är så imponerade av hur staten hanterar sin verksamhet och tror att både kvalitet och jämlikhet skulle bli bättre för att staten tog över. Hur t.ex bristen på personal i Norrland bara skulle försvinna.

Vi har i närtid sett staten missköta utfärdande av pass, kontroll av pass vid flygplatser och hur Statens institutionsstyrelse, som driver ungdomshem och LVM behandlingshem, blivit kraftigt kritiserade för dålig kvalité, långa köer, massor av rymningar.

ANNONS

Är samma stat lämplig att ta över sjukvården?

En statlig sjukvårdsmyndighet blir som andra myndigheter självständig. Det är statliga myndigheter garanterade i bl.a grundlagen. Besluten flyttas från förtroendevalda i regionerna till anonyma tjänstepersoner i staten som inte behöver ställas till svars i val och vars beslut i enskilda ärenden inte ens kan ändras av regering och riksdag.

Försöker statsråd påverka besluten kan det bli ministerstyre.

När riksdagen skar ner budgeten för Arbetsförmedlingen var de dem och ingen annan som beslöt att lägga ner kontor. Om vi har statlig sjukvård kommer beslutet om ett BB ska öppna eller stänga inte bli ett politiskt beslut utan tas någonstans på tjänstepersonsnivå.

England har alltid haft statlig sjukvård. Problemen idag är djupa med långa vårdköer, brister i kvalité och personalbrist.

Ska kommunerna ta över primärvården? Ja då går vi ju från 21 regioner till 290 regioner.

Exemplet England visar att det är politiken man för och inte huvudman som betyder något. Staten bör ta ett större övergripande ekonomiskt ansvar för t.ex läkemedel och vård i glesbygd. Men också se över relationen kommun och region vad gäller äldre. När ädelreformen genomfördes 1992 var aldrig tanken att som nu 30% av primärvården ska vara kommunal.

Förstatligas sjukvården är Halland, med sin goda sjukvård, den stora förloraren.

ANNONS

Tommy Rydfeldt (L)

Gruppledare Region Halland

Kandidat kommunfullmäktige

ANNONS