Ola Johansson (C), riksdagsledamot, Helene Andersson (C), regionråd Region Halland
och Henrik Oretorp, ordförande Centerpartiet i Halland.
Ola Johansson (C), riksdagsledamot, Helene Andersson (C), regionråd Region Halland och Henrik Oretorp, ordförande Centerpartiet i Halland. Bild: Pressbilder

Staten skulle ha nytta av Hallands kompetens

Halland är ett bra ställe för nyetablering av en statlig myndighet. Det skriver bland andra Centerpartiets riksdagsman Ola Johansson.

ANNONS
|

En nyinrättad statlig myndighet måste placeras i Halland! Det är det enda rätta med hänsyn till länets storlek, folkmängd och det geografiska läget. Flera nya myndigheter utreds, och har varit på förslag, bland annat en ny myndighet mot fusk och fel i välfärden.

LÄS MER:Center-Ola hoppas få jobb inom näringslivet

Att Halland kvalificerar sig för en statlig myndighet är samtliga partier överens om och det har varit en fråga som Region Halland, kommunerna och Länsstyrelsen drivit länge. Halland är det län som i förhållande till sin folkmängd har lägst andel statliga jobb och detta trots att vi har en utbildningsnivå som är över genomsnittet. Lyckligtvis har Halland ett näringsliv som blomstrar och behöver kvalificerad arbetskraft, men vi ser också en utpendling, samt att högutbildade kvinnor har få karriärvägar. En myndighet av något slag hade skapat förutsättningar för en ny arbetsmarknad åt fler på den ort där myndigheten placeras.

ANNONS

LÄS MER:Den halländska kustlinjen är inte hotad

En myndighet behöver kopplas till forskning som bedrivs vid Högskolan i Halmstad, samt givetvis vid högskolor och universitet i Göteborg, Malmö och Lund. Städer som finns inom pendlingsavstånd från residensstaden. Vi har en länsstyrelse med erfarenhet och kompetens för krishantering och beredskap genom Ringhals, och översvämningstillbud i närtid. Försvarsmakten är sedan århundraden etablerad med högteknologiskt luftvärn. Flygplatsen planerar för en framtid som är klimatneutral med elflyg till destinationer inom Sverige. Näringslivsklimatet i vår region är omvittnat gott. Men det är inte bara företagen i Halland som ser länet som bästa livsplatsen. Allt fler inflyttare gör det med och samtliga kommuner växer och planerar för nya bostäder.

LÄS MER:Anders Eriksson (C): Utred biltrafiken på Storgatan

Staten skulle ha nytta av den akademiska kompetens som finns i Halland. Det skulle berika vår arbetsmarknad.

Ola Johansson (C), riksdagsledamot

Helene Andersson (C), regionråd Region Halland

Henrik Oretorp, ordförande Centerpartiet i Halland

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS