Stärk välfärden genom att stärka medarbetarna

”Stärk välfärden genom att stärka medarbetarna”, så heter motionen som Socialdemokraterna presenterade med en förhoppning om att kommunfullmäktige den 7 november skulle våga fatta beslut om att satsa på personalen på ett tydligt sätt.

ANNONS

Skola, vård och omsorg är verksamheter som många av oss betraktar som själva ryggraden i välfärdsmodellen. Vi måste våga lyfta på blicken och fundera igenom vilka prioriteringar som måste göras för att stärka välfärden och försäkra oss om att vi kan ta hand om våra äldre samhällsbyggare och våra yngre samhällsarvtagare, idag och i framtiden.

Att uppmuntra driftsformer, inom den offentliga regin, som kan verka för nytänkande, kreativitet och innovation (utan vinstjakt) är en av nycklarna för välfärdssektorn. Vi behöver våga titta på den beprövade erfarenheten som finns i form av bland annat intraprenader inom skola, vård och omsorg.

I april 2021 skriver en verksamhetschefen i den fackliga tidningen Chefen i fokus följande ”det händer något med personalen när dem får vara med och bestämma”. Detta var i samband med en artikel i tidningen om hur tre år med intraprenader har minskat sjukfrånvaron och ökat motivationen på Björklidens äldreboenden i Ale kommun. Som ett exempel har en utvärdering av intraprenadverksamhet i Göteborg visat på mycket positiva aspekter inte minst vad gäller effektivisering, främjande av kvalitet och personalens involvering i verksamheten. Intraprenadform som en alternativ driftsform främjar en kultur där brukare, chefer och personal får ett högre inflytande över sin verksamhet.

ANNONS

Motionen röstades ner med hänvisning av att det redan, på lite diffusa grunder, går att ansöka om det. Vissa nämnder hänvisar till annat sorts arbete för att öka delaktigheten, andra skriver att det går. Socialdemokraterna förväntar sig att personalgrupperna får sina ansökningar prövade!

Ermin Skoric (S), kommunfullmäktigeledamot

Maj-Britt Rane Andersson (S), kommunfullmäktigeledamot

Johan Tolinsson (S), kommunfullmäktigeledamot

Shabnam Zamani (S), kommunfullmäktigeledamot

ANNONS