Stark KD-prägel med satsningar på äldre i regeringens budget

Vi befinner oss i en svår ekonomisk tid. Inflationen är rekordhög och drabbar inte minst pensionärer, som fått det allt svårare att få hushållskassan att gå ihop.

ANNONS
|

I regeringens budget gör därför Kristdemokraterna och samarbetspartierna flera stora satsningar på landets äldre.

För att knäcka den höga inflationen krävs en ansvarsfull ekonomisk politik som ställer höga krav på att vi prioriterar rätt. För oss kristdemokrater är pensionärers ekonomi och trygghet en sådan prioritering. De äldre svenskar som har byggt vårt land förtjänar en värdig ålderdom och då handlar det både om att ge dem förutsättningar till ekonomisk trygghet och att säkerställa ett gott omhändertagande av de allra sköraste inom äldreomsorgen.

I regeringens budget för nästa år genomför vi en skattesänkning på två miljarder kronor för Sveriges pensionärer. Sammantagen med den årliga indexeringen av grundavdraget betyder det att den med en pension på 25 000 kronor i månaden kommer att få 3 400 kronor över i plånboken varje år. Dessutom räknas garantipensionen upp ordentligt, så att även de med lägst marginaler får det bättre.

ANNONS

KD har också varit högst drivande i att rätta till den tidigare socialdemokratiska miss som ekonomiskt drabbat över hundra tusen svenskar. Höjningen av pensionsåldern hanterades på ett mycket dåligt sätt och gjorde att personer födda 1957 gick miste om den skattesänkning de hade rätt till. Det finns helt enkelt ingen annan rättvisa än att ordna upp den missen och vi kompenserar därför i budgeten alla dem som gått miste om sina pengar.

Vi genomför också satsningar för de äldsta och mest sköra. De ska ha en trygg och samordnad vård och för detta krävs personal med kompetens och erfarenhet. Regeringen har tidigare i år begärt en utredning för att analysera och ta fram förslag på hur krav på kunskaper i svenska språket för personal i äldreomsorgen kan regleras och skyndsamt införas. Vi har också vidtagit åtgärder för att stärka den medicinska kompetensen i den kommunala hälso- och sjukvården och förlänger i budgeten det så kallade ”äldreomsorgslyftet”. Det har varit en väldigt lyckad satsning som gjort det möjligt för personal inom äldreomsorgen att utbilda sig under betald arbetstid.

Att som politiker tala sig varm om det man säger sig värna, är lätt. Men det är med praktisk politik och prioriteringar som orden får bäring. Vi kristdemokrater värnar Sveriges äldre och våra satsningar i höstens budget är ett kvitto på det.

ANNONS

Dan Hovskär (KD)

Äldrepolitisk talesperson

Hans Eklind (KD)

Ekonomiskpolitisk talesperson

Fredrik Kollberg (KD)

Gruppledare, Kungsbacka

Ulrika Högstrand (KD)

Ledamot Vård & Omsorg, Kungsbacka

ANNONS