Agneta Erngegård, Kungsbacka framtidsparti, på demonstrationen den 7 februari.
Agneta Erngegård, Kungsbacka framtidsparti, på demonstrationen den 7 februari. Bild: Daniel Blomqvist

Som man ropar i skogen får man svar

Man slutar aldrig förvånas hur invånare i kommunen behandlas.

ANNONS
|

Återigen slösas det med både tid och skattepengar, på något som kommunen redan sagt sig ha svar på.

På utfrågningen vid demonstrationen som arrangerades av Kungsbacka Framtidsparti 7 februari 2023, ställdes bla frågan gällande den utlovade enkätundersökningen som skulle följa upp vad omsorgstagarna som köper maten tycker. Svaret var att den skulle genomföras under våren 2023, bra kan man tycka. Nu läser jag att det är på gång med en ”enkätundersökning”, men på vilket sätt har förvaltningen och politikerna på hur den skall genomföras? Hur genomförs den? Jo, förvaltningen Vård & Omsorg skall själva genomföra den och den gäller inte bara kylda maten utan hela kedjan ”digitala inköp och måltider”.

ANNONS

Enligt förvaltningschefen Arian Faily kommer förvaltningen själva att skriva frågorna och även ringa upp ca 100 (av totalt ca 300 som köper mat idag). Ekonomi och kvalitetschefen Vård & Omsorg Annakarin Svennebjer tillägger i intervjun i Norra Halland att ”Vi kommer att göra den själva, då går det att ställa kontrollfrågor? Och uppföljande frågor??? Men någon fråga om omsorgstagarna vill ha tillbaka varma maten, kommer inte att ställas.

För det första undrar jag och säkert många av de dryga 400 personer som skrivit under protestlistorna som Kungsbacka Framtidsparti hittills samlat in ”Kylda maten bort – Varma maten åter”; Är det inte nästintill jäv att förvaltningen själva dels skriver frågorna och att de dessutom själva kontaktar omsorgstagarna? Enligt ordförande i nämnden för vård & omsorg är ju resultatet att en återgång till varm mat inte är aktuell.

Nej, rätt hade varit att ett oberoende företag skulle göra denna viktiga undersökning, nu känns den bara opålitlig.

Agnetha Ernegård

Kungsbacka Framtidsparti

ANNONS