Bilden är en genrebild.
Bilden är en genrebild. Bild: Ulf Blomgren

Sluta förstör jordbruksmark

Alla är egentligen överens. I teorin.

ANNONS
|

Alla partier säger återkommande att det är viktigt att bevara jordbruksmark.

Lagen (Miljöbalken) säger att man inte får bebygga jordbruksmark om det inte behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och de inte går att lösa genom att bygga på annan mark.

Och ändå tycker Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna i kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunen ska säga ja till planbesked på jordbruksmark i Vallda, ett beslut som dessutom går emot den egna översiktsplanen!

Det tycker inte vi i Miljöpartiet de Gröna är en bra idé. Jordbruksmark kan inte skapas på konstgjord väg eller genom att flytta jord. Mark som förstörts av till exempel bebyggelse kan inte göras brukbar igen. Andelen odlingsbar mark minskar globalt för varje år, både för att den bebyggs och på grund av klimatförändringarna.

ANNONS

Per Nordström, ersättare Byggnadsnämnden (MP)

Maria Losman, ledamot kommunstyrelsen (MP)

ANNONS