Bilden är en genrebild.
Bilden är en genrebild. Bild: Stefan Bennhage

Släpp in oss på skolorna!

Den 30 november 2023 fattade rektorsgruppen för gymnasieskolorna i Kungsbacka kommun beslutet om att begränsa besöken för politiska ungdomsförbund från en besöksvecka per termin till en besöksdag vart fjärde år, dvs när det är valår.

ANNONS
|

Huruvida ungdomsförbunden får besöka skolorna eller inte under EU-valet har skolorna vägrat svara på.

Bakgrunden till detta uppges vara att urvalet av de ungdomsförbund som besökt skolorna varit för dåligt. Alla ungdomsförbund har inte nyttjat besöksveckorna under tidigare system. Istället för att värna fullmäktiges mål om att kommunens verksamheter ska ha en öppen och medskapande inställning till föreningslivet väljer skolorna att slänga porten i ansiktet på alla.

Rektorerna har under rapporteringen som pågått värjt sig från kritiken ungdomsförbunden riktat och påstått att ungdomsförbunden inte alls är portade – de får visst komma, men bara om lärarna bjuder in dem inom ramen för sin undervisning. Det som rektorerna inte nämner är att lärarna i princip aldrig bjudit in ungdomsförbunden till att delta i själva undervisningen.

ANNONS

I en tid där allt färre ungdomar känner sig manade att engagera sig politiskt, väljer Kungsbackas skolor att försvåra det politiska arbetet för ungdomar ytterligare. Skolan har ett omfattande demokratiuppdrag där det ingår att möjliggöra för elever att engagera sig i demokratiska processer. Vi kan se att valdeltagandet var lägre 2022 än tidigare valår och vi kan även se att ungdomar är underrepresenterade bland förtroendevalda i högre utsträckning än någonsin tidigare. Ungdomar har svårt att hitta vägar in i politiska sammanhang, vilket i sin tur visar hur viktiga politiska ungdomsförbund är för att upprätthålla en demokratisk jämlikhet mellan olika väljargrupper.

Kungsbackas skolor fullföljer inte sitt demokratiuppdrag, försvårar det politiska arbetet för ungdomar och vägrar följa politiska beslut. Det är en konstig inställning till demokrati som uppvisas av Kungsbackas rektorer.

Ville Juhlin, ordförande MUF Kungsbacka

Elisabet Schneider Deubler, ordförande SSU Kungsbacka

Noelle Kollberg, KDU Kungsbacka

Maja Lagerstedt, distriktsordförande CUF Halland

Johannes Bexell, distriktsordförande LUF Väst

Ann Olsen, förbundsstyrelseledamot Ung Vänster

ANNONS