Magdalena Sundqvist och Johan Tolinsson, båda S.
Magdalena Sundqvist och Johan Tolinsson, båda S. Bild: Sabina Selin

Skolpersonal bör få rätt förutsättningar

”Vi måste ge våra rektorer, lärare och annan skolpersonal goda förutsättningar att leverera den undervisning och det stöd som alla elever har rätt till”, skriver två S-politiker.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Liberalerna avslutar sin replik till oss med meningen ”S vilseleder väljarna när man påstår att Kungsbackas elevpengar inte går till elevernas utbildning”.

Det här är en mening som vi aldrig har sagt eller skrivit. Den vi dock skriver, och där vi skiljer oss från Liberalerna, är att varenda krona ska gå till eleverna, inte bara en del av dem.

De liberaler som bemött vår insändare är kommunala politiker liksom vi. Det innebär att vi har kapaciteten att agera på kommunal nivå. Socialdemokraterna har i budget, efter budget gjort satsningar på skolan i vår kommun men konstant blivit nedröstade av de styrande partierna i Kungsbacka, där Liberalerna ingår.

Styrande politiker måste ge bättre förutsättningar för våra skolor som bättre stämmer överens med de utmaningar de har. Vi måste ge våra rektorer, lärare och annan skolpersonal goda förutsättningar att leverera den undervisning och det stöd som alla elever har rätt till. Vi vill att våra medarbetare på Kungsbackas skolor ska stanna hos oss länge och bidra med sin erfarenhet hos oss eller som unga, stanna och bli erfarna hos oss. För att detta ska vara en realistisk framtida verklighet behöver satsningar göras både för elevernas behov och på skolpersonalens arbetsmiljö.

Magdalena Sundqvist (S)

förstanamn på kommunfullmäktigelistan

Johan Tolinsson (S)

ledamot i nämnden för förskola och grundskola

ANNONS