SD säger nej till förslag på ny könstillhörighetslag

Tidigare S- och MP-regeringens oerhört dåliga förslag om förenklat juridiskt könsbyte har sedan valet hamnat på den nya regeringens bord. Men då partierna inte kunnat enas har inget lagförslag lagts fram.

ANNONS

L och M i riksdagens socialutskott har då valt att lägga ett så kallat utskottsinitiativ, vilket är lite anmärkningsvärt då de själva ingår i regeringen.

Förslaget innebär att barn och unga enklare ska kunna byta juridiskt kön, utan någon medicinsk utredning eller diagnos. Att det ska finnas möjlighet att ha två kön, ett biologiskt och ett juridiskt som bygger på vad man känner sig som.

Vi i Sverigedemokraterna anser att detta är rent förkastligt förslag, ett förslag som vi starkt motsätter oss och som riskerar få oanade och allvarliga konsekvenser.

Könsdysfori bland barn och unga har ökat lavinartat i vårt land, inte minst bland unga tjejer, och de flesta har annan psykiatrisk samsjuklighet. Det är mycket bekymmersamt och behöver på allvar utredas vad detta beror på, och inte försöka lösa med någon ”quick fix”.

Barn och unga riskerar med förslaget att inte få den vård de faktiskt behöver. Fler barn och unga som inte är färdigutvecklade riskerar sterilitet, livslång medicinering och kroppsliga skador. Friska barn och unga riskerar utsättas för livslångt lidande.

Dessutom riskerar hela jämställdhetsarbetet undermineras då det är det biologiska könet som är utgången för kvinnors rätt, inte det upplevda. Det kommer få konsekvenser för statistik, vård, kvinnors trygghet, idrott och andra områden där kön faktiskt spelar roll.

Barn upplever ofta en förvirring i sin könsidentitet, något som i de allra flesta fall försvinner i puberteten. Barn och unga behöver stöttas i detta, få en ökad förståelse och acceptans för olikheter, och inte utsättas för massa experiment.

Carita Boulwén

Riksdagsledamot Socialutskottet Sverigedemokraterna

ANNONS